Đến văn bản

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Trang web này (sau đây gọi là "trang web này") sử dụng các công nghệ như cookie và thẻ nhằm mục đích cải thiện việc sử dụng trang web này của khách hàng, quảng cáo dựa trên lịch sử truy cập, nắm bắt tình trạng sử dụng trang web này, v.v. . Bằng cách nhấp vào nút "Đồng ý" hoặc trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie cho các mục đích trên và chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác và nhà thầu của chúng tôi.Về việc xử lý thông tin cá nhânChính sách quyền riêng tư của Hiệp hội Quảng bá Văn hóa Phường OtaVui lòng tham khảo.

Đồng ý

Về hiệp hội

Ngân sách / kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh

Ngân sách/Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020

Tài liệu ngân sách lần thứ 6 của Reiwa

Tài liệu ngân sách lần thứ 6 của ReiwaPDF

Kế hoạch kinh doanh lần thứ 6 của Reiwa

Kế hoạch kinh doanh lần thứ 6 của ReiwaPDF

Báo cáo tài chính/báo cáo kinh doanh năm tài chính 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm tài chính 2020PDF

Báo cáo kinh doanh năm tài chính 2020

Báo cáo kinh doanh lần thứ 5 của ReiwaPDF

Báo cáo tài chính/báo cáo kinh doanh năm XNUMX

báo cáo tài chính năm XNUMX

Báo cáo tài chính năm XNUMXPDF

báo cáo kinh doanh XNUMX

báo cáo kinh doanh XNUMXPDF

Báo cáo kết quả tài chính / báo cáo kinh doanh của Reiwa XNUMX

Báo cáo tài chính năm thứ XNUMX của Reiwa

Báo cáo tài chính năm thứ XNUMX của ReiwaPDF

Báo cáo kinh doanh năm thứ XNUMX của Reiwa

Báo cáo kinh doanh năm thứ XNUMX của ReiwaPDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm thứ XNUMX của Reiwa

Báo cáo tài chính năm thứ XNUMX của Reiwa

Báo cáo tài chính năm thứ XNUMX của ReiwaPDF

Báo cáo kinh doanh năm thứ XNUMX của Reiwa

Báo cáo kinh doanh năm thứ XNUMX của ReiwaPDF

Năm đầu tiên của Reiwa (FY31) Báo cáo kết quả tài chính / Báo cáo kinh doanh

Báo cáo tài chính năm đầu tiên của Reiwa

Reiwa báo cáo tài chính năm đầu tiênPDF

Báo cáo kinh doanh năm đầu tiên của Reiwa

Reiwa báo cáo kinh doanh năm đầu tiênPDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 30

Báo cáo tài chính năm 30

Báo cáo tài chính năm 30PDF

Báo cáo kinh doanh năm 30

Báo cáo kinh doanh năm 30PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 29

Báo cáo tài chính năm 29

Báo cáo tài chính năm 29PDF

Báo cáo kinh doanh năm 29

Báo cáo kinh doanh năm 29PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 28

Báo cáo tài chính năm 28

Báo cáo tài chính năm 28PDF

Báo cáo kinh doanh năm 28

Báo cáo kinh doanh năm 28PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 27

Báo cáo tài chính năm 27

Báo cáo tài chính năm 27PDF

Báo cáo kinh doanh năm 27

Báo cáo kinh doanh năm 27PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 26

Báo cáo tài chính năm 26

Báo cáo tài chính năm 26PDF

Báo cáo kinh doanh năm 26

Báo cáo kinh doanh năm 26PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 25

Báo cáo tài chính năm 25

Báo cáo tài chính năm 25PDF

Báo cáo kinh doanh năm 25

Báo cáo kinh doanh năm 25PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 24

Báo cáo tài chính năm 24

Báo cáo tài chính năm 24PDF

Báo cáo kinh doanh năm 24

Báo cáo kinh doanh năm 24PDF

Báo cáo tài chính / báo cáo kinh doanh năm 23

Báo cáo tài chính năm 23

Báo cáo tài chính năm 23PDF

Báo cáo kinh doanh năm 23

Báo cáo kinh doanh năm 23PDF